image description

Dyregrav 1340

Hvordan komme seg til Dyregraven?
Kjør fra Geilo mot Havsdalen. Kjør av til høyre mot Prestholtseter. Bompenger.
Dette turmålet ligger på østre enden av Hallingskarvet, men ikke på selve skarvet.
Turmålet ligger ned mot ein ”krasafaren” stølsbu. Sånn omtrentlig midt mellom prestholtvegen og skarvsenden.
Dyregrava er ikke alltid like lett å få øye på, men det er satt opp en turpostkasse i nærheten.
Parker i svingen på prestholtvegen, rett ved den krasafarne stølsbua og fortsett bekkefaret rett opp mot skarvsenden, hold utkikk etter postkassa.
Kort og lett tur på ca 1,5-2 km tur/retur.


Dyregrav kan også kalles fangstgrop. Denne ble bygd for å fange rein.  Gropa ble gravd ned i jorda og går ned i en sjakt, slik at reinen ble fanget.  Gropene ble ofte forsterka med oppmurt stein, sik som denne.  Fangstgropa ble lagt i dyrenes trekkveg og ble bygd med lede- og sperregjerde.  Dyregrav er et automatisk fredet kulturminne, og det er forbudt å forandre/ødelegge et slikt kulturminne.