image description

Urundberget

Denne turen kan være både bratt og lang eller flat og kort alt etter hvor du ønsker å starte fra. 
Den bratte turen starter du fra Tuftelia, der er stien godt merket hele veien. Sett billen fra deg på parkeringsplassen rett vest for Tuftelia Jons kro, og følg skiltingen opp til Urundberget. Toglina må krysser så STOPP OG LYTT etter tog før du går over. Turen er ca 5 km tur/retur.
Den korte turen starter på Skarverandshytta på Prestholtsvegen, her starter stien rett etter skarverandshytta.
Følg merka sti til Urundberget. Turen er ca 3 km i lett og flatt terreng.